Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

USPTO објавува ново правило за трговски марки, со кое се бара апликантите и регистрираните лица од дома и странство да имаат застапник кој е овластен за постапување пред Американскиот Патентен Завод

Европските награди за пронаоѓачи ( European inventors awards) повторно, и годинава фрли светлина на најиновативните умови во Европа и светот.

Смартофините на Хуавеи нема да имаат пристап до многу популарни апликации.

Советот на ЕПИ, 86ти по ред се одржа на 10 и 11 мај 2019 во Софија, Бугарија. Учествуваа околу 200 од вкупно 12.000 европски патентни застапници ...