Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Ова е зголемување од 10.4% во однос на претходната година, се вели во најновиот стаистички извештај креиран од страна на Европскиот, Јапонскиот, Кореанскиот, Кинескиот и Американскиот Патентен Завод познати како ИС5 заводи односно пет најголеми патентни заводи во светот.

Делегација на Агенцијата за интелектуална сопственост „Берин” во состав: проф. д-р Ѓорѓи Филипов, м-р Марија Ќосеска и дипл. инж. Лилјана Филипова (придружен член) учествуваше во работата на 83-ти Совет на Европскиот патентен институт (ЕПИ), што се одржа од 17-19 ноември 2017г. во Варшава (Полска).

 

Друштвото за интелектуална сопственост БЕРИН награди двајца млади пронајдувачи - учесници  на 38-иот Меѓународниот саем на иновации - Макинова 2017, кој оваа се одржа во спортската сала „Борис Трајковски“ - Скопје од 25-29 октомври 2017г. и на кој своите пронајдувачки проекти  и трудови ги претставија околу 50-ина пронајдувачи во катериите Макинова  и Еконова.

На 153-тиот состанок на Административниот совет на Европската патентна организација, што се одржа во Минхен на 10 октомври 2017 година под претседателство на г. Кристоф Ернст (DE), го избра г-дин Антонио КАМПИНОС за наследник на г-дин Беноит БАТИТИЛИ како претседател на Европскиот патентен завод (ЕПО ). 5-годишниот мандат на КАМПИНОС ќе започне на 1 јули 2018 година.