Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Извештајот на Богољуб Илиевски од БЕРИН ДОО за годишната средба во Европскиот Патентен Завод – Партнерство за Квалитет (ЕПИ – ЕПО) објавен во тримесечниот информативен магазин на Европскиот Патентен Институт ќе може да го погледнете на следниот линк: https://information.patentepi.com/issue-2-2018/report-from-pfq-meeting.html

На 11 јуни 2018 во Виена, претседателот на Република Австрија, д-р Ван дер Белен прими делегација на „Европската академија на науките и уметностите”, предводена од претседателот на академијата, проф. д-р Феликс Унгер. Во делегацијата учествуваше и амбасадорот, проф. д-р Ѓорѓи Филипов, претседател на УО на Агенцијата за интелектуална сопственост „Берин” - Скопје и директор на „Берин Интернационал” - Виена. 

Годишното собрание на Меѓународната асоцијација за трговски марки (International Trademark Association, INTA) за 2018 се одржа по 140ти пат од 18-25 мај во Сиетл, САД, градот на Microsoft, на Boeing, Starbucks, Amazon, Jimi Hendriks, Nirvana и на многу други славни компании и личности, коишто дале придонес или го обележале развојот на светската индустрија и култура.

Дипл. инж. Богољуб Илиевски, МЗИС и ЕПЗ, шеф на Оделот за патенти во Агенцијата за ИС БЕРИН, како претседател на поткомитетот за квалитет ја предводеше шесточлената делегација при Европскиот Патентен Институт (ЕПИ) на годишната средба “Партнерство за Квалитет” кој се одржа во Европскиот Патентен Завод во Минхен на 23 aприл 2018г. Илиевски е одговорен и за спроведување на Системот за менаџирање на квалитет во рамките на ИСО стандардот 9001:2008, кој веќе 9 години е имплементиран во БЕРИН. Со своето искуството во областа, тој придонесе кон плодоносна размена на искуствата при имплементација на системот во Европската Патентна Организација.