Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

На 153-тиот состанок на Административниот совет на Европската патентна организација, што се одржа во Минхен на 10 октомври 2017 година под претседателство на г. Кристоф Ернст (DE), го избра г-дин Антонио КАМПИНОС за наследник на г-дин Беноит БАТИТИЛИ како претседател на Европскиот патентен завод (ЕПО ). 5-годишниот мандат на КАМПИНОС ќе започне на 1 јули 2018 година.

Претседателот на УО на Агенцијата за интелектуална сопственост „Берин” , проф. д-р Ѓорѓи Филипов, член на Европската академија на науки и уметности, учествуваше во работата на 8-мата Конференција на подунавските академии на науки и уметности, која се оддржа од 21-22  септември 2017 во Белград (Р. Србија), во организација на Српската и Европската академија на науки и уметности.

М-р Марија Ќосеска, застапник за индустриска сопственост во  Агенцијата за интелктуална сопственост БЕРИН, за последниот број на магазинот IN Store пишува Совети за Развивање стратегија за интелектуална сопственост. 

 
 

На ден 5 јули 2017 година, во Народната библиотека на Пирот (Р. Србија) се одржа промоција на книгата "БЕРИН ИЗВОР", чиј автор е г-нот Борис Џорџев. 

Книгата претставува монографија за селото Берин, во околината на Пирот, кое што оваа година одбележува 200 години постоење. Излегувањето од печат на книга е со спонзортсво на Друштвото за интелектуална сопственост БЕРИН ДОО Скопје.