Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

На ден 5 јули 2017 година, во Народната библиотека на Пирот (Р. Србија) се одржа промоција на книгата "БЕРИН ИЗВОР", чиј автор е г-нот Борис Џорџев. 

Книгата претставува монографија за селото Берин, во околината на Пирот, кое што оваа година одбележува 200 години постоење. Излегувањето од печат на книга е со спонзортсво на Друштвото за интелектуална сопственост БЕРИН ДОО Скопје. 

М-р Марија Ќосеска, застапник по индустриска сопственост од Друштвото за интелектуална сопственост БЕРИН ДОО Скопје, на 17 јуни 2017г, во Младинскиот Културен Центар (МКЦ) одржа две предавања во рамките на интернационалниот саем на современа уметност Паратисима Скопје 2017

Во Барселона (Шпанија), од 20-24 мај 2017 се одржа 139 Годишно собрание на Светската организација за трговски марки ИНТА 2017 на која учествуваат околу 11.000 застапници за патенти и трговски марки од целиот свет. На Собранието учествува и Агенцијата за интелектуална сопственост БЕРИН со четворица претставници и еден соработник: проф. д-р Ѓорѓи Филипов, основач, дипл. инж. Лилјана Филипова, ко-основач, дипл. инж. Ванчо Дамјански, извршен директор и м-р Марија Ќосеска дипл. инж., раководител на одделот за трговски марки. Во организацијата беа вклучени и Маја Дамјанска, дипл. психолог, советник за издателство и комуникации од Скопје и м-р Иван Иванов, од ИП консалтинг, соработник од Софија. БЕРИН на 22 мај 2017г. спроведе семинар-работилница наменет за партнерите од Кина и останатите земји на Далечниот Исток. 

На 10 Мај 2017 г., во Минхен се одржа 84-ти состанок на постојаниот комитет за технички и оперативни дејности при Европската Патентна Организација (ЕПО). Овој комитет брои нешто повеќе од 100 членови (по два члена од земјите членки на ЕПО како и од земјите придружни членки на оваа организација). Европскиот Патентен Завод беше претставен од 26 члена делегација на чело со трите потпретседатели д-р Рајмунд Луц, м-р Гилам Миној и м-р Алберто Касадо. Составот на овој комитет е надополнет со по еден претставник на Заводот за Интелектуална Сопственост на ЕУ (ЕУИПО), Светската Организација за Интелектуална Сопственост (СОИП) и  Европскиот Патентен Институт (ЕПИ).