Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

На 11-тата Конвенција и саем за интелектуална сопственост (ИС) којашто се одржа од 21-24 Ноември 2021 во Минхен (Германија) учествуваше и Агенцијата „Берин“ со двајца претставници, проф. д-р Ѓорѓи Филипов, ЕП и МК патентен застапник и дипл. инж. Кристина Чачовска, МК патентен застапник. Конвенцијата се одржа во согласност со мерките против ширење на Ковид-19. На 75 изложбени штанда и во три сали за панелни сесии, учествуваа околу 650 колеги од 55 држави, од кои што 350 на самото место на настанот, а останатите онлајн. Над 30 говорници говореа на паралелни панелни, а се одржаа и повеќе од 20 сесии на тркалезни маси.

На 11.Конвенција и саем за интелектуална сопственост (ИС) којашто се одржа од 21-24. Ноември 2021 во Минхен учествуваше и Агенцијата „Берин“ со двајца претставници.

Oд 8-10 ноември 2021 г. се одржа 42-то издание МАКИНОВА, Меѓународната изложба за пронајдоци, иновации, нови технологии и производи, технички унапредувања, индустриски дизајн, трговски марки, младинско-истражувачко и креативно творештво, како и 19-то издание на ЕКОНОВА, Меѓународна изложба на иновации, пронајдоци и идеи, чија цел е промоција на иновации за подобрување на животната средина. 

На 13 Ноември 2021 година со видеоконференција се одржа 91—ти состанок на Советот на Европскиот Патентен Институт (ЕПИ), на кој присуствуваа вкупно 188 члена, вклучувајќи тројца претставници од МК:  дипл. инж. Богољуб Илиевски во својство на потпретседател на Институтот и проф. д-р Ѓорѓи Филипов (двајцата постојани членови на Советот) и м-р. инж. Марија Ќосеска, како заменик член на Советот.