Компанија

ВИЗИЈА

Да се биде компанија која ќе претставува спој на искуство и актуелност на глобалните знаењата во областа на интелектуалната сопственост, предводници во креирањето на висококвалитетни услуги изведени совесно и професонало, што ќе резултира со задоволство на нашите корисници и препознатливост во регионот и пошироко.

МИСИЈА

Постојаното пресретнување на барањата на нашите клиенти и надминување на нивните очекувања во согласност со релевантните национални и меѓународни стандарди и регулативи за безбедност и квалитет на испорачаните услуги, се определби за долгорочен пораст, профитабилност и висок квалитет на работењето кој продуцира бенефит за нашите вработени и бизнис партнери.

ПРИНЦИПИ

•Фокус кон Купувачот
•Фокус на квалитетот
•Процесен пристап
•Постојано подобрување
•Фокус кон вработените
•Партнерство со професионалците
•Одговорност за општиот развој

Услуги

Држави

Организации

Новости и ресурси

Во рамките на Конференцијата „Неделата на CEFTA 2021 – 15 години трговија“, која се одвиваше од 13-16 декември 2021 во Скопје, на 16.12.21 се одржа и панелна дискусија под назив „Правата на интелектуална сопственост (ИС) како поттик на трговијата и инвестициите“, на која говореше и проф. д-р Ѓорѓи Филипов, основач на Агенцијата „Берин“. Останати панелисти беа: м-р Младен Вукмир, водител на CEFTA IPR проектот (Загреб), Јасмина Суљовиќ, адвокат (Сараево), Игнасио де Медрано Кабаљеро, шеф на Службата на областа за меѓународна соработка, Европски завод за интелектуална сопственост (EUIPO), (Аликанте), Драгана Ранитовиќ, директор за ИС, Министерство за економски развој, (Подгорица) и Марија Божиќ, Завод за ИС, (Белград). Со дискусијата модерираше Аурелија Исеану од Секретаријатот на Central European Free Trade Agreement (CEFTA) (Брисел).

М-р Марија Ќосеска дипл. инж. арх., македонски и европски патентен застапник и дипл. инж. Богољуб Илиевски, македонски и европски патентен застапник и потпретседател на Европскиот патентен институт (EPI) како претставници на Агенцијата БЕРИН активно учествуваа во дебатата околу предложената прва верзија на „Националната стратегија за интелектуална сопственост (2022-2026) на МК“. Меѓу другото, тие ја истакнаа потребата за електронско поднесување на пријави пред Државниот завод за индустриска сопственост (ДЗИС) и неопходноста од измени во законските и подзаконските акти на „Законот за индустриска сопственост“, кои ќе придонесат кон подобрување на процедурите за стекнување на права на индустриска сопственост (патент, трговска марка и индустриски дизајн).

На 11-тата Конвенција и саем за интелектуална сопственост (ИС) којашто се одржа од 21-24 Ноември 2021 во Минхен (Германија) учествуваше и Агенцијата „Берин“ со двајца претставници, проф. д-р Ѓорѓи Филипов, ЕП и МК патентен застапник и дипл. инж. Кристина Чачовска, МК патентен застапник. Конвенцијата се одржа во согласност со мерките против ширење на Ковид-19. На 75 изложбени штанда и во три сали за панелни сесии, учествуваа околу 650 колеги од 55 држави, од кои што 350 на самото место на настанот, а останатите онлајн. Над 30 говорници говореа на паралелни панелни, а се одржаа и повеќе од 20 сесии на тркалезни маси.

Oд 8-10 ноември 2021 г. се одржа 42-то издание МАКИНОВА, Меѓународната изложба за пронајдоци, иновации, нови технологии и производи, технички унапредувања, индустриски дизајн, трговски марки, младинско-истражувачко и креативно творештво, како и 19-то издание на ЕКОНОВА, Меѓународна изложба на иновации, пронајдоци и идеи, чија цел е промоција на иновации за подобрување на животната средина.